APRENEM

SERVEIS:
  • Reeducacions psicopedagògiques (atenció i concentració, TDAH, TEA, altes capacitats, tècniques d’estudi...).
  • Reeducacions logopèdiques (dislèxia, dislàlia, quequeig, TEL, disglòssia, disgrafia, discalcúlia...).
  • Psicologia infantil i juvenil (autoestima, ansietat, pors, habilitats socials, problemes de conducta, addiccions...).
  • Suport educatiu i ensenyament d’idiomes a tots els nivells i en grups reduïts.
  • Assessorament i orientació educativa.
  • Activitats extraescolars a les llars d’infants, escoles i instituts.
  • Estades pedagògiques durant els mesos d’estiu.
aprenem
CONTACTE:
GRISELDA SOLÉ
ADREÇA:
C/ Sant Sebastià, 3 – 25123 Torrefarrera (Lleida)
TELÈFON:
XARXES: