CENTRE DE SUPORT FAMILIAR EL BOSQUET

SERVEIS:
  • Centre que facilita la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
  • Organitzem festes: nens de 3 a 8 anys.
CENTRE DE SUPORT FAMILIAR EL BOSQUET
CONTACTE:
MARINA GONZALEZ
ADREÇA:
Camí d'Alpicat, 5 – 25123 Torrefarrera (Lleida)
ACTIVITAT:
TELÈFON:
XARXES: