PAPERERIA TORREFARRERA

SERVEIS:
  • Serveis de copisteria, enquadernació i plastificat.
  • Material escolar i d’oficines.
  • Llibres i joguines.
CONTACTE:
NOEMI GRAU
ADREÇA:
C/ Mare de Déu de Montserrat, 10, local 5 – 25123 Torrefarrera (Lleida)
ACTIVITAT:
TELÈFON:
XARXES: